Tavshedspligt, etik og håndtering af personlige og personfølsomme oplysninger


Jeg arbejder ud fra gældende etikregler for nordiske psykologer. Disse regler omfatter krav om faglig kvalitet og efterlevelse af etiske retningslinjer i mit terapeutiske arbejde under samtaler og udformning af psykologiske erklæringer. Bl.a. har jeg tavshedspligt for den viden jeg får under samtaleforløb. Undtagelser for tavshedspligten er når eget eller andres liv er i fare.

Se evt. mere om etikregler her

Rammerne for det terapeutiske arbejde er supplerede af den europæiske persondataforordning (GDPR) der kræver særlig sikkerhed vedrørende håndtering af personlige og personfølsomme oplysninger i bl.a. private virksomheder. Dette samt sikrer din ret til kontrol med egne data.

Jeg er forpligtet til at føre journal over samtaler samt opbevare journalen i 5 år hvorefter den slettes. Oplysningerne bruges til klientadministration og for at sikre en optimal behandling. Journaler opbevares aflåst eller i arbejdscomputer med adgangskode. Du har ret til at se din journal og få korrigeret evt. fejl samt få evt. mangler tilføjet.

Ved sygesikringshenvisning er jeg forpligtet til at informere egen læge om opstart samt afslutning af samtaler. Ved en mere detaljeret beskrivelse i kontakten med din egen læge, vil jeg indhente dit samtykke til videregivelse af oplysninger vedrørende dit forløb m.v.

Ved videregivelse af personlige oplysninger til andre instanser vil jeg indhente dit skriftlige samtykke for videregivelse af dine oplysninger og min praksis er at du får indholdet til gennemlæsning inden videregivelse.


Kontaktinfo:

Du kan kontakte mig på:
Email: mail@psykolog-klinikken.dk

Jeg vil bede dig være opmærksom på at det ikke er sikkert at skrive personlige og personfølsomme oplysninger via almindelig mail. Bl.a. vil jeg ikke anbefale at du skriver cpr nummer og oplysninger om problemstilling i almindelig mail.

Ved henvendelse er du derfor velkommen til at bede mig maile dig et link til sikker mail, hvori du kan skrive personlige oplysninger.


eller på: Tlf: 2261 1920
Telefontid: Mandage og torsdage mellem kl. 9:30 og 10:30.

Tilskud:

Til dit forløb hos mig på Psykolog-Klinikken har du i visse tilfælde mulighed for at modtage tilskud med henvisning fra din egen læge eller tilskud fra sundhedsforsikring.

For yderligerer info klik her

Hvis du er medlem af danmark, så giver de også tilskud til psykologsamtaler.
Ellers skal du selv betale det fulde honorar.


Vis Psykolog-klinikken på et større kort