Terapeutisk metode

I mit valg af terapeutisk metode tager jeg udgangspunkt i forskellige psykologiske tilgange. Hvilken teoretisk tilgang, jeg henter de terapeutiske teknikker fra, vil afhænge af problemets karakter og omfang, og som regel vil det være mig, som beslutter hvilken metode, der er mest relevant i forhold til dit problem. De mest relevante for mit terapeutiske arbejde er:

• Jeg er dels inspireret af den oplevelsesorienterede terapi - der vægter et godt forhold mellem klient og terapeut som et væsentligt fundament for at ændring/udvikling kan finde sted hos klienten. Jeg finder det vigtigt, at have en fundamental respekt for og anerkendelse af den enkelte persons unikke og enestående følelse og oplevelse som et vigtigt omdrejningspunkt i samtalerne. Respekten for den enkeltes oplevelse er essentiel for denne tradition, ligesom den er det for mig i mit terapeutiske arbejde.

• Dels anvender jeg metoder fra den kognitiv tilgang, når det giver mening at fokusere på og omstrukturere negative og uhensigtsmæssige, indlærte tanker, der bremser personen i en hensigtsmæssig og positiv livsudfoldelse.

• Det kan omfatte inddragelse af skemaer til at skabe overblik over og påvirkning af disse tanker samt deres indvirkning på personens følelsesliv.

• Hypnoterapi eller visualisering anvendes, hvor det giver mening af få direkte kontakt til psykens dybere lag i behandling af eksempelvis fobi, angst eller stress. Naturligvis vil jeg forud for anvendelse af hypnoterapeutiske teknikker fremlægge det for klienten som en mulighed, man kan afvise eller acceptere.


Kontaktinfo:

Du kan kontakte mig på:
Email: mail@psykolog-klinikken.dk

Jeg vil bede dig være opmærksom på at det ikke er sikkert at skrive personlige og personfølsomme oplysninger via almindelig mail. Bl.a. vil jeg ikke anbefale at du skriver cpr nummer og oplysninger om problemstilling i almindelig mail.

Ved henvendelse er du derfor velkommen til at bede mig maile dig et link til sikker mail, hvori du kan skrive personlige oplysninger.


eller på: Tlf: 2261 1920
Telefontid: Mandage mellem kl. 9:30 og 10:30.

Tilskud:

Til dit forløb hos mig på Psykolog-Klinikken har du i visse tilfælde mulighed for at modtage tilskud med henvisning fra din egen læge eller tilskud fra sundhedsforsikring.

For yderligerer info klik her

Hvis du er medlem af danmark, så giver de også tilskud til psykologsamtaler.
Ellers skal du selv betale det fulde honorar.


Vis Psykolog-klinikken på et større kort