Terapeutisk metode

I mit valg af terapeutisk metode tager jeg udgangspunkt i forskellige psykologiske teorier. Hvilken teoretisk tilgang, jeg henter de terapeutiske teknikker fra, vil afhænge af problemets karakter og omfang, og jeg vil inddrage dig i beslutningen om metode®, der er relevante i forhold til dit problem. De metoder jeg mest benytter i mit psykologiske arbejde er:

  • Jeg er grundlæggende inspireret af den oplevelsesorienterede terapi - der vægter et godt forhold mellem klient og terapeut som et væsentligt fundament for at ændring/udvikling kan finde sted hos dig. Jeg finder det vigtigt, at have en fundamental respekt for og anerkendelse af den enkelte persons unikke og enestående følelse og oplevelse som et vigtigt omdrejningspunkt i samtalerne. Respekten for den enkeltes oplevelse er essentiel for denne tradition, ligesom den er det for mig i mit terapeutiske arbejde.


  • Dels anvender jeg metoder fra den kognitiv tilgang, når det giver mening at fokusere på og omstrukturere negative og uhensigtsmæssige, indlærte tanker og handlemønstre, der bremser dig i en hensigtsmæssig og positiv livsudfoldelse. Ofte er kognitiv adfærdsterapeutiske metoder velegnede til håndtering af angst, depression, vrede og stress samt problemer i relation til andre mennesker.


  • Det kan være at vi vil arbejde med grundlæggende tanker om sig selv og verden samt leveregler der har til hensigt at afhjælpe et problem, men som i nogle tilfælde er medvirkende til at vedligeholde et problem. Det psykologiske arbejde vil hjælpe dig med at skabe overblik over disse tanker samt deres indvirkning på dit følelsesliv, relationer mv for at kunne tage kontrol i dit eget liv og over det som nogle gange har kontrol over dig.


  • Ved tab og traumer giver det nogle gange mening at knytte sig til sine værdier som er et led i at blive stærkere og fornemme sin retning i sin tilværelse. Det kan være vigtigt at få hjælp til at se hvad man gjorde for at håndtere det vanskelige og for at genskabe mening og handlekraft.


  • Hypnoterapi eller visualisering anvender jeg, hvor det vurderes at være hjælpsomt at henvende sig direkte til et menneskes intuition og som et led i arbejdet med angst, stress, tab mv. Jeg vil oftest anvende hypnose som del af andre terapeutiske metoder og sjældent som eneste vej til bedring.


Kontaktinfo:

Du kan kontakte mig på:
Email: mail@psykolog-klinikken.dk

Jeg vil bede dig være opmærksom på at det ikke er sikkert at skrive personlige og personfølsomme oplysninger via almindelig mail. Bl.a. vil jeg ikke anbefale at du skriver cpr nummer og oplysninger om problemstilling i almindelig mail.

Ved henvendelse er du derfor velkommen til at bede mig maile dig et link til sikker mail, hvori du kan skrive personlige oplysninger.


eller på: Tlf: 2261 1920
Telefontid: Mandage og torsdage mellem kl. 9:30 og 10:30.

Tilskud:

Til dit forløb hos mig på Psykolog-Klinikken har du i visse tilfælde mulighed for at modtage tilskud med henvisning fra din egen læge eller tilskud fra sundhedsforsikring.

For yderligerer info klik her

Hvis du er medlem af danmark, så giver de også tilskud til psykologsamtaler.
Ellers skal du selv betale det fulde honorar.


Vis Psykolog-klinikken på et større kort