Konsultation

Nye klienter
Indledningsvist afholder vi en samtale, hvor vi i fællesskab vil afklare, hvordan du bedst hjælpes videre frem. Du skal vurdere, om du oplever, den nødvendige tillid og tryghed er til stede for at du kan få det fulde udbytte af dit forløb hos mig.

Jeg anvender i mit arbejde forskellige terapeutiske metoder (se Konsultation/Metode).

I løbet af 1-2 konsultationer, vil vi arbejde hen i mod at afdække omfanget og karakteren af dit problem eller din problemstilling som du har. Undervejs vil jeg få en fornemmelse for, hvordan jeg bedst hjælper dig i forhold til dine personlige ressourcer og begrænsninger.
Et terapeutisk forløb hos mig vil ofte forme sig som en vekselvirkning mellem at tale om en problemstilling i det terapeutiske rum og at du øver det vi aftaler.

Kortere forløb
Et samtaleforløb kan have kortere eller længere varighed afhængigt af dit behov. Et kortere forløb vil typisk være på 3-5 sessioner, og have fokus på, hvordan vi finder konkrete redskaber eller løsninger på konkrete og afgrænsede problemstillinger. Nogle gange er der brug for et lidt længerevarende forløb på 12 sessioner eller mere, hvis din problemstilling er lidt mere kompleks.
Det kunne være løsning af et konkret problem, afklaring af et dilemma du skal træffe beslutning om, hvordan du håndterer stressende livsomstændigheder eller afgrænsede og mindre parforholdsproblemer.

Længerevarende forløb
Et længerevarende forløb vil ofte indebære, at vi arbejder mere i dybden med personlighedsmæssige problemstillinger. Det kan være temaer omkring din identitet, dit selvværd, en personlig eller traumatisk krise, sorg, større og mere omfattende parforholdsproblemer.

Et længerevarende forløb vil for eksempel kunne være relevant, når du ofte og let kommer i situationer, der ligner hinanden, hvor du oplever, at du mere eller mindre frivilligt kommer til at gentage uhensigtsmæssige mønstre, som du føler dig ude af stand til selv at lave om på. Det kunne endvidere være, at tidligere livsbegivenheder fylder meget i din aktuelle situation og påvirker dig i en negativ retning, at du ofte oplever ubehagelige følelsesmæssige reaktioner af depressiv eller angstbetonet karakter eller er tilbøjelig til selvkritik.

Af og til kan det være gavnligt at se tilbage på tidligere oplevelser, der har haft afgørende betydning for din oplevelse af dig selv og andre mennesker. Hændelser fra fortiden vil kunne inddrages til at skabe forklaring og mening om dig selv og dit liv.
Vi evaluerer løbende på dit udbytte af samtalerne for at sikre os at jeg hjælper dig på den måde der passer dig bedst.


Kontaktinfo:

Du kan kontakte mig på:
Email: mail@psykolog-klinikken.dk

Jeg vil bede dig være opmærksom på at det ikke er sikkert at skrive personlige og personfølsomme oplysninger via almindelig mail. Bl.a. vil jeg ikke anbefale at du skriver cpr nummer og oplysninger om problemstilling i almindelig mail.

Ved henvendelse er du derfor velkommen til at bede mig maile dig et link til sikker mail, hvori du kan skrive personlige oplysninger.


eller på: Tlf: 2261 1920
Telefontid: Mandage mellem kl. 9:30 og 10:30.

Tilskud:

Til dit forløb hos mig på Psykolog-Klinikken har du i visse tilfælde mulighed for at modtage tilskud med henvisning fra din egen læge eller tilskud fra sundhedsforsikring.

For yderligerer info klik her

Hvis du er medlem af danmark, så giver de også tilskud til psykologsamtaler.
Ellers skal du selv betale det fulde honorar.


Vis Psykolog-klinikken på et større kort