Konsultation

Start på forløb
Indledningsvist afholder vi 1-2 samtaler, hvor vi i fællesskab vil afklare, hvordan du bedst hjælpes videre frem. Jeg vil vurdere om jeg oplever at have den fornødne kompetence for at kunne hjælpe dig, og du skal vurdere, om du oplever, den nødvendige tillid og tryghed er til stede for at du kan få det fulde udbytte af dit forløb hos mig. Vi skal ligeledes være enige om vejen til mål dvs. den eller de metoder jeg anvender under dine samtaler.

Under ét forløb, kan flere forskellige terapeutiske metoder anvendes (se Konsultation/Metode).

I løbet af de første konsultationer, vil vi arbejde hen i mod at afdække omfanget og karakteren af den eller de problemstillinger, som du kommer med. Undervejs vil jeg få en fornemmelse for, hvordan jeg bedst hjælper dig i forhold til at bygge videre på dine personlige ressourcer og understøtte der, hvor du har begrænsninger. Et terapeutisk forløb hos mig vil ofte forme sig som en vekselvirkning mellem at tale om en problemstilling, og at du hjemme afprøver det vi aftaler fra gang til gang.

Kortere forløb
Et samtaleforløb kan have kortere eller længere varighed afhængigt af dit behov. Et kortere forløb vil typisk vare op til 5-6 sessioner, og have fokus på, hvordan vi finder konkrete redskaber eller løsninger på afgrænsede problemstillinger. Jeg vil her arbejde hen imod at understøtte samt bringe nogle af dine uudnyttede ressourcer i anvendelse og hjælpe dig med at udvide dit handle- og tænke-repertoire. Det kan være at du har brug for hjælp til at finde en løsning på et konkret problem, afklare et dilemma, du skal træffe beslutning om, hvordan du håndterer stressende livsomstændigheder og nedbringer din stress eller angst eller hvordan du får mere energi eller slipper negative tanker. Det kan også være hjælp til at tackle afgrænsede og mindre parforholdsproblemer eller uhensigtsmæssige strategier i relation til andre mennesker, dvs. den måde du håndterer f.eks. konflikter.

Afhængigt af bl.a. livsomstændigheder og mulighed for at hente støtte i netværk samt adgang til personlige ressourcer, kan der være varierende behov for at få hjælp til at håndtere en personlig eller traumatisk krise, få hjælp til at håndtere sin sorg eller lignende.

Længerevarende forløb
Nogle gange er der brug for et lidt længerevarende forløb på 12 sessioner eller mere, hvis din problemstilling er mere kompleks. Et længerevarende forløb vil ofte indebære, at vi arbejder mere i dybden med personlighedsmæssige problemstillinger. Det kan være temaer omkring din identitet, dit selvværd, øgning af egenomsorg eller mere omfattende parforholdsproblemer/problemer i relation til andre mennesker.

Det også være relevant med et længerevarende forløb hvis du oplever, at tidligere livsbegivenheder fylder meget i din aktuelle situation og påvirker dig i en negativ retning eller hvis du ofte oplever ubehagelige følelsesmæssige reaktioner af f.eks. depressiv eller angstbetonet karakter eller er tilbøjelig til selvkritik.

Af og til kan det være gavnligt at se tilbage på tidligere oplevelser, der har haft afgørende betydning for din oplevelse af dig selv og andre mennesker. Hændelser fra fortiden vil kunne inddrages til at skabe forklaring og mening om dig selv og dit liv. Det kan være at der er oplevelser i form af traumer, der påvirker dig aktuelt og som du har behov for at få talt om. Mit fokus vil oftest ligge på hvordan du håndterer problemerne aktuelt.


Kontaktinfo:

Du kan kontakte mig på:
Email: mail@psykolog-klinikken.dk

Jeg vil bede dig være opmærksom på at det ikke er sikkert at skrive personlige og personfølsomme oplysninger via almindelig mail. Bl.a. vil jeg ikke anbefale at du skriver cpr nummer og oplysninger om problemstilling i almindelig mail.

Ved henvendelse er du derfor velkommen til at bede mig maile dig et link til sikker mail, hvori du kan skrive personlige oplysninger.


eller på: Tlf: 2261 1920
Telefontid: Mandage og torsdage mellem kl. 9:30 og 10:30.

Tilskud:

Til dit forløb hos mig på Psykolog-Klinikken har du i visse tilfælde mulighed for at modtage tilskud med henvisning fra din egen læge eller tilskud fra sundhedsforsikring.

For yderligerer info klik her

Hvis du er medlem af danmark, så giver de også tilskud til psykologsamtaler.
Ellers skal du selv betale det fulde honorar.


Vis Psykolog-klinikken på et større kort