Baggrund

Jeg har arbejdet som privatpraktiserende psykolog her i Kolding siden 2008. Baggrunden for mit arbejde som psykolog er:

Uddannelse
Jeg er uddannet cand. psych. ved Århus Universitet i 2001. 2008 blev jeg autoriseret af Psykolog Nævnet under Dansk Psykolog Forening og har haft min egen klinik i Kolding siden. Jeg har løbende uddannet mig for at udvikle mig fagligt og for at kunne give kvalificeret hjælp. Bl.a. har jeg taget en efteruddannelse indenfor kognitiv adfærdsterapi som særligt er brugbar i forhold til at lære at klare angst, stress og depression.

Jeg har endvidere uddannet mig inden for narrativ terapi og metode der tager udgangspunkt i din egen oplevelse af dit problem og som søger at knytte dig til dine værdier for på den måde at give dig magt over dit eget liv og mulighed for at træffe de bedste beslutninger.

Jeg har taget en lidt kortere uddannelse indenfor CFT dvs. compassion fokuseret terapi, hvor compassion sigter til den måde du forholder dig omsorgsfuldt og nænsomt til dig selv og din problemer. Endvidere har jeg taget undervisning i Imago som parterapeutisk metode til at arbejde med kommunikation mellem par.

Erfaring
Jeg har en bred psykologfaglig baggrund. Før jeg begyndte arbejdet i min klinik, arbejdede jeg i offentligt regi inden for bl.a.: psykiatrien samt afklaring i forhold til beskæftigelse. Jeg har derfor erfaring med at hjælpe mennesker der har vanskeligheder i forhold til job og mennesker med angst og depression mv.

Kortere kurser
Jeg har sideløbende med de længerevarende uddannelser søgt at opkvalificere mig ved kortere kurser som omhandler stress og stresshåndtering, håndtering af vrede, sorgbearbejdning, tilknytning, kriser mv.

Supervision
Jeg får løbende supervision på mit terapeutiske arbejde og deltager i forskellige faglige netværk for at videreudvikle mig fagligt og personligt samt øge kvaliteten af mine psykologsamtaler. Endvidere evaluerer jeg kvaliteten samt udbyttet af mit terapeutiske arbejde, og det er vigtigt for mig at du føler dig mødt, anerkendt og forstået når du kommer til samtale hos mig.

Udgangspunkt
Ud over at det er vigtigt med en god menneskelig kontakt, er udgangspunktet for mit terapeutiske arbejde et samarbejde mod et eller flere fælles definerede mål. Jeg tilstræber at skabe et behageligt miljø hvor det er tilladt at sige alt – også det der aldrig er blevet sagt og som kan være vanskeligt at få sagt til personerne omkring én – i sit netværk. Under samtalerne vil jeg trække på min psykologfaglige viden fra teori og praksis. Alt dette betyder at du får mulighed for at være åben og bidrage med dit livslange kendskab til dig selv og din unikke, individuelle historie.

I vores samtale er respekten for dig og din oplevelse derfor vigtig som grundlag for det terapeutiske arbejde. Her er det naturligt at jeg altid er åben for feedback på noget du evt. ønsker skal være anderledes eller hvis du oplever, at det vi gør, ikke hjælper dig videre. Det er vigtigt for mig, at samtalerne her er en hjælp og støtte for at du kan komme videre på egen hånd.


Kontaktinfo:

Du kan kontakte mig på:
Email: mail@psykolog-klinikken.dk

Jeg vil bede dig være opmærksom på at det ikke er sikkert at skrive personlige og personfølsomme oplysninger via almindelig mail. Bl.a. vil jeg ikke anbefale at du skriver cpr nummer og oplysninger om problemstilling i almindelig mail.

Ved henvendelse er du derfor velkommen til at bede mig maile dig et link til sikker mail, hvori du kan skrive personlige oplysninger.


eller på: Tlf: 2261 1920
Telefontid: Mandage og torsdage mellem kl. 9:30 og 10:30.

Tilskud:

Til dit forløb hos mig på Psykolog-Klinikken har du i visse tilfælde mulighed for at modtage tilskud med henvisning fra din egen læge eller tilskud fra sundhedsforsikring.

For yderligerer info klik her

Hvis du er medlem af danmark, så giver de også tilskud til psykologsamtaler.
Ellers skal du selv betale det fulde honorar.


Vis Psykolog-klinikken på et større kort