Parforløb/samtaler

Når der er problemer i forhold til din partner, kan det i nogle situationer være oplagt, at begge parter deltager i et samtaleforløb. Parsamtaler kan tage udgangspunkt i et individuelt forløb, hvor det viser sig at det vil være betydeligt lettere og hurtigere at arbejde med din og din partners indbyrdes problemer, når begge er tilstede. Et parforløb kan også starte ved, at du og din partner samlet henvender jer for at få hjælp. Af og til er det mest den ene part, som oplever problemerne. Eller det kan være at en af jer oplever at problemet er af et sådant omfang, at I behøver professionel hjælp. Det kan også være at I er uenige om hvad jeres problem består i eller hvordan det er startet.

Jeg vil tage udgangspunkt i hvordan I hver især oplever parforholdets problemer. Respekten for jeres forskellighed og uens måder at opleve situationen eller problemet på vil være grundlæggende for forløbet. Formålet med samtalerne vil oftest være at hjælpe jer med at løse problemerne indbyrdes, konstruktivt og i fællesskab.

Nogle gange kan man i et parforhold opleve at man af sin partner bliver gjort til ”problemet” eller at det er svært at holde fast i sin egen måde at opleve/beskrive vanskelighederne på. Man kan have brug for hjælp til at formulere en fælles forståelse af problemet eller finde og udfolde sine egne/uopfyldte behov.

Ofte vil et forløb hos mig involvere jeres indbyrdes dynamik dvs. kommunikation, forståelse og accept af hinanden og hinandens forskellighed.

Det er vigtigt at der er tillid til, at jeg kan hjælpe og det kan derfor under nogle omstændigheder være mest hensigtsmæssigt at vælge at gå sammen hos en anden psykolog til parforløb. Det kan være i situationer efter et langt individuelt forløb, hvor den ene part kan være bekymret for, om jeg er forudindtaget og ikke kan være neutral eller give jer begge plads og forståelse.

Problemstillinger i parsamtaler kan konkret være:

  • At den ene eller begge parter er ”kørt fast” og ikke ser anden udvej end at gå hvert til sit. Det er dog vigtigt for udbyttet af min hjælp, at I begge har et reelt ønske om at forblive sammen.

  • At det er svært at tale sammen – få sit budskab i gennem uden at blive misforstået eller uden at en konflikt eskalerer.

  • At kunne udvikle sig i takt med de ændringer og/eller belastninger I samme oplever eller hver for sig.

  • At blive mere målrettet og konstruktiv i at løse de konflikter, der opstår hen ad vejen, sammen.


Kontaktinfo:

Du kan kontakte mig på:
Email: mail@psykolog-klinikken.dk

Jeg vil bede dig være opmærksom på at det ikke er sikkert at skrive personlige og personfølsomme oplysninger via almindelig mail. Bl.a. vil jeg ikke anbefale at du skriver cpr nummer og oplysninger om problemstilling i almindelig mail.

Ved henvendelse er du derfor velkommen til at bede mig maile dig et link til sikker mail, hvori du kan skrive personlige oplysninger.


eller på: Tlf: 2261 1920
Telefontid: Mandage og torsdage mellem kl. 9:30 og 10:30.

Tilskud:

Til dit forløb hos mig på Psykolog-Klinikken har du i visse tilfælde mulighed for at modtage tilskud med henvisning fra din egen læge eller tilskud fra sundhedsforsikring.

For yderligerer info klik her

Hvis du er medlem af danmark, så giver de også tilskud til psykologsamtaler.
Ellers skal du selv betale det fulde honorar.


Vis Psykolog-klinikken på et større kort