Parforløb/samtaler

Når der er problemer i forhold til kæreste eller ægtefælle kan det være oplagt, at begge parter deltager i et samtaleforløb. Parsamtaler kan tage udgangspunkt i et individuelt forløb, hvor det viser sig at det vil være betydeligt lettere og hurtigere at arbejde med parternes indbyrdes problemer, når begge er tilstede. Et forløb med par kan også starte ved, at et par samlet henvender sig for at få hjælp. Af og til er det mest den ene part, som oplever problemer eller har lyst til at fokusere på problemerne.

Problemstillinger i parsamtaler kan konkret være:
At den ene eller begge parter er ”kørt fast” og ikke ser anden udvej end at gå hvert til sit. At det er svært at tale sammen – få sit budskab i gennem uden at blive misforstået eller uden konflikt At kunne udvikle sig i takt med de ændringer og belastninger, den enkelte hver for sig eller man sammen oplever. At blive mere målrettet og konstruktiv i at løse de konflikter, der opstår hen ad vejen, sammen

Som under individuel samtale vil der blive taget udgangspunkt i hvordan begge parter oplever parforholdets problemer. Respekten for parternes forskellighed og uens måder at opleve situationen eller problemet på, vil være grundlæggende i forløbet. Formålet med terapien vil oftest være, at få parterne til at løse problemerne indbyrdes og i fællesskab. Det vil derfor ikke være et formål, at den ene part eksempelvis vil blive gjort til ”problemet” eller at det kun vil være den ene side/oplevelse af problemet, som bliver fokus for forløbet. Det kan give mening af fokusere på parternes indbyrdes kommunikation, forståelse og accept af hinanden og ens forskellighed.

Af og til kan det skønnes hensigtsmæssigt at vælge en ny psykolog til parforløb, hvis den ene parters bekymring for, om psykologen er forudindtaget og ikke kan arbejde neutralt, skønnes altoverskyggende. Det kan eksempelvis være, når den ene person forinden har haft individuelle samtaler. Når der har været tale om et længerevarende individuelt forløb, tilrådes det oftest at finde en upartisk psykolog.


Kontaktinfo:

Du kan kontakte mig på:
Email: mail@psykolog-klinikken.dk

Jeg vil bede dig være opmærksom på at det ikke er sikkert at skrive personlige og personfølsomme oplysninger via almindelig mail. Bl.a. vil jeg ikke anbefale at du skriver cpr nummer og oplysninger om problemstilling i almindelig mail.

Ved henvendelse er du derfor velkommen til at bede mig maile dig et link til sikker mail, hvori du kan skrive personlige oplysninger.


eller på: Tlf: 2261 1920
Telefontid: Mandage mellem kl. 9:30 og 10:30.

Tilskud:

Til dit forløb hos mig på Psykolog-Klinikken har du i visse tilfælde mulighed for at modtage tilskud med henvisning fra din egen læge eller tilskud fra sundhedsforsikring.

For yderligerer info klik her

Hvis du er medlem af danmark, så giver de også tilskud til psykologsamtaler.
Ellers skal du selv betale det fulde honorar.


Vis Psykolog-klinikken på et større kort