Klageadgang m.v.


Utilsigtet hændelse (UTH)
Hvis der er sket en uregelmæssighed i behandling inden for sundhedsvæsenet som indebærer skade på eller risiko for skade på en person, kan hændelsen indberettes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Formålet med indberetningen er at der sker læring på baggrund af den indberettede hændelse. Jeg er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser, som jeg selv er impliceret i og hændelser, jeg får kendskab til, er sket hos andre sundhedspersoner. Det gælder når den utilsigtede hændelse har konsekvenser for klienten/patienten og ved utilsigtede hændelser, der sker i forbindelse med sektorovergange. Man kan selv som klient/patient indberette hændelsen eller man kan som pårørende indberette hændelsen.

En utilsigtet hændelse kan være forkert anvendelse af medicinsk udstyr, infektioner, selvmordsforsøg mens man står på venteliste til behandling, psykotisk anfald under behandling, fejlvurdering, overset somatisk sygdom, mangelfund kommunikation med øvrigt sundhedsvæsen/praktiserende læge mv. Alle øvrige utilsigtede hændelser kan rapporteres. Utilsigtede hændelser rapporteres i overensstemmelse med kravene i lovgivningen og hvis den utilsigtede hændelse er sket i min praksis eller jeg har indberettet sagen for dig, sikrer jeg håndtering af og opfølgning på den utilsigtede hændelse.

Klage samt erstatning ved skade på klient/patient
Hvis du klient har været ude for fejlbehandling og ønsker at klage over en sundhedsfaglig behandling, skal klagen indbringes til Styrelsen for Patientklager. Det kan være fejl i begået af autoriseret sundhedsperson på hospitaler, privatpraktiserende behandlere som læge, fysioterapeut, tandlæge, kiropraktor og omfatte sundhedsfaglig behandling som f.eks.: undersøgelse, diagnose og behandling, information om og samtykke til behandling, journalføring, sundhedspersoners tavshedspligt, lægeerklæringer samt psykiatrisk behandling, som du har givet samtykke til. Som psykolog er jeg forpligtet til at hjælpe med at klage over utilsigtede hændelsen i sundhedsvæsnet som har givet skader – kortvarige eller varige på patient/klient. Dvs. jeg kan indberette sagen på dine vegne, hvis du ønsker at klage over en behandling eller søge om erstatning.

Desuden er jeg forpligtet til, at orientere dig om, at du kan søge om erstatning ved fejlbehandling, når skaden kunne være undgået, komplikationer overstiger det man anser som rimelige eller hvis der sker svigt på medicinsk udstyr. Ansøgning om erstatning kan ske ved Patienterstatningen. At klage over en behandling er ikke ensbetydende med at søge om erstatning.

Klage over psykolog
Klager over min faglighed som psykolog kan fremsættes for Psykolognævnet, som er tilsynsmyndighed for autoriserede psykologer, og som vurderer, om jeg om psykolog har udført mit arbejde med omhu, samvittighedsfuldhed og objektivitet. Såfremt du som klient ønsker at klage over forhold vedrørende praksisoverenskomsten (behandling under sygesikringen/med læge henvisning), kan du henvende dig direkte til Region Syddanmark. Klagen behandles i det regionale samarbejdsudvalg (RSU).

Links
Yderligere information om UTH
Klag over behandling
Søg om erstatning
Klag over psykolog
Lov om utilsigtede hændelser
Lov om klage- og erstatningsadgangKontaktinfo:

Du kan kontakte mig på:
Email: mail@psykolog-klinikken.dk

Jeg vil bede dig være opmærksom på at det ikke er sikkert at skrive personlige og personfølsomme oplysninger via almindelig mail. Bl.a. vil jeg ikke anbefale at du skriver cpr nummer og oplysninger om problemstilling i almindelig mail.

Ved henvendelse er du derfor velkommen til at bede mig maile dig et link til sikker mail, hvori du kan skrive personlige oplysninger.


eller på: Tlf: 2261 1920
Telefontid: Mandage og torsdage mellem kl. 9:30 og 10:30.

Tilskud:

Til dit forløb hos mig på Psykolog-Klinikken har du i visse tilfælde mulighed for at modtage tilskud med henvisning fra din egen læge eller tilskud fra sundhedsforsikring.

For yderligerer info klik her

Hvis du er medlem af danmark, så giver de også tilskud til psykologsamtaler.
Ellers skal du selv betale det fulde honorar.


Vis Psykolog-klinikken på et større kort